Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru


Řešitel úkolu:
Spoluřešitel:
Ing. Milan Kocáb, MBA
Ing. David Vilím, GEOLINE s.r.o.


Projekt TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru je řešen s finanční podporou TA ČR

Zakázka VÚGTK číslo: 5530

Řešitel úkolu
Zadavatel
Spoluřešitel